Fast pris - bokföring


Mini:                      1 - 50 verifikationer / månad                     750 kr
Liten:                  51 - 100 verifikationer / månad                  1 450 kr
Mellan:              101 - 130 verifikationer / månad                  1 850 kr
Stor:                   131 - 150 verifikationer / månad                  2 350 kr
Mega:                 151 - 200 verifikationer / månad                  2 850 kr

Är behovet ännu större?  Kontakta oss för ett prisförslag.


I det fasta priset igår:
Löpande bokföring för perioden - Avstämning av perioden - Upprättande av momsdeklaration
Balans och resultatrapport - Rådgivning


För att de fasta månadspriserna ska gälla skall samtliga underlag avseende aktuell period finnas med. Underlag som lämnas på papper ska vara sorterade i datumordning med notering vad de avser. Underlag som lämnas via mail ska vara uppdelade per månad.

Om underlagen behöver sorteras eller kompletteras tillkommer kostnad för detta enligt gällande timdebitering.


Fakturering till kund debiteras enligt gällande timdebitering.


För att kunna garantera att momsdeklarationen skall bli klar i tid behöver kompletta underlag vara oss tillhanda senast 2 veckor (månadsmoms) alternativt 3 veckor (kvartalsmoms) innan deklarationens inlämningsdatum.

 

Extra tjänster och övriga löpande tjänster

 

Fakturering
Skapar faktura enligt ert underlag och skickar till kund.             590 kr /timme
 
Påminnelsehantering
Skapar påminnelse på ert uppdrag.                                                   590 kr /timme

Kontakt med myndigheter, ansökningar mm                                  590 kr / timme

 

Företagsupplysning                                                                               75 kr / st

Övriga tjänster                                                                                     590 kr / timme

 

Porto debiteras med verklig kostnad
  

Fast pris – Lönetjänster


Lite:              1 – 10   anställda 140 kr per lönebesked

Mellan:        11 - 25   anställda 130 kr per lönebesked

Stor:            26 - 50   anställda 120 kr per lönebesked


I det fasta priset ingår:
Personalregister - Avtalsfrågor / Kollektivavtal – Anställningsavtal - Tidrapportering
Reseräkningar och utlägg – Löneberedning – Lönebesked - Utbetalningslistor och bankfiler
Arbetsgivardeklarationer / kontrolluppgifter - Förfrågningar från Försäkringskassan
Underlag till bokföring


Är Ert behovet ännu större?  Kontakta oss för ett prisförslag.

                        

Fast pris - bokslut


Enskild firma
Förenklat årsbokslut samt NE-bilaga                               2 500 kr
Andra bilagor som skall fyllas i och lämnas in
tillsammans med INK                                                              500 kr / st
 
Handelsbolag
Bokslut samt bolagets Inkomstdeklaration                        2 500 kr
N3A-bilaga till ägarens inkomstdeklaration                      1 000 kr /ägare
 
Aktiebolag K2 - reglerna
Bokslut                                                                     3 000 kr 
Årsredovisning                                                                        1 500 kr

Deklaration                                                                                 700 kr

 

För aktiebolag med revisor tillkommer denna kostnad.Löpande debitering

För dig som inte vill välja de fasta priserna går det naturligtvis bra
att allt arbete utförs på löpande debitering istället.
 
Timdebitering bokföring/ekonomi:                                  590 kr / timme

Timdebitering löner:                                                           590 kr / timme                                          
Timdebitering rådgivning/konsultation:                         590 kr / timme
Timdebitering bokslut:                                                       790 kr / timme
 
Alla angivna priser är SEK exkl. moms. Faktureras i efterhand med 10 dagars kredit.
Priserna gäller t.o.m. 2021-12-31