Vi kan hjälpa till med:


Redovisning

- Löpande bokföring

- Momsdeklarationer och månadsbokslut

- Bokslut, årsredovisning och bolagsdeklaration

- Budget


Lönehantering


- Lön och personalhantering

- Arbetsgivardeklarationer på individnivå

- Anställningsavtal och arbetsrätt

- GDPR


Rådgivning


- Anpassad ekonomisk rådgivning 

- Stöd och hjälp med upprättande av interna rutiner så att ni blir effektivare

och får bättre kontroll över företagets ekonomi.

Vi hjälper Aktiebolag och Enskilda firmor med anpassade redovisningstjänster

helt efter Ert behov och Era önskemål.


Vi hjälper till när ni behöver det, inga uppdrag är för små.